Co přináší velká novela zákona o politických stranách a politických hnutí?

Mgr. Václav Kučera publikoval v časopise EPRAVO článek s názvem: Co přináší velká novela zákona o politických stranách a politických hnutích?

"Dne 21. 9. 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 302/2016 Sb. novela zákona č. 424/1991 Sb. o politických stranách a politických hnutích. Schvalovací proces v Parlamentu byl poměrně bouřlivý, neboť uvedené novela výrazně zasahuje do současných pravidel a ve snaze o zvýšení transparentnosti financování a hospodaření politických stran a hnutí přináší poměrně značné množství zásadních změn, které, až na výjimky, nabydou účinnosti k 1. lednu 2017."

Celý článek si můžete přečíst níže. 

Co přináší velká novela zákona o politických stranách

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrb…

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování inves…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat