Jak mají nemocnice přistupovat k souborům zdravotnické techniky v režimu veřejných zakázek?

JUDr. Roman Polášek byl osloven Zdravotnickým deníkem, aby pomohl s výkladem klíčových termínů v souvislosti s povinností nemocnic vypisovat veřejné zakázky, když si chtějí pořídit novou zdravotnickou techniku. 

"Zdravotnický deník se opakovaně věnoval tématu veřejných zakázek, které musejí vypisovat nemocnice, když si chtějí pořídit novou zdravotnickou techniku. Ukázali jsme jednak, že nemocnice rozdělují zakázky, i když nemusejí, což vede k prodlužování výběrových řízení a pořízení přístrojového vybavení z měsíců na několik let. Také jsme přinesli názory zástupců ministerstev pro místní rozvoj i zdravotnictví a hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka, kteří se shodli na tom, že zdravotnickým zařízením nic nebrání v tom, aby si nastavila veřejné zakázky podle svých potřeb a povahy vybavovaného pracoviště a používala přitom „zdravý rozum“. Z ohlasu čtenářů z nemocnic ale vyplynulo, že by je zajímal výklad některých pojmů a jeho uplatňování v praxi, zejména pak pojmu „soubor“, o němž se v souvislosti s dělením veřejných zakázek na části vedou dlouhodobě největší diskuse. O pomoc jsme s výkladem požádali právníka Romana Poláška z Advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, bývalého náměstka ministra spravedlnosti."

Celý článek s názvem "Jak mají nemocnice přistupovat k souborům zdravotnické techniky v režimu veřejných zakázek" si můžete přečíst zde.

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrb…

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování inves…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat