Je libo změnit příjmení?

JUDr. Jan Hrnčář publikoval na serveru epravo.cz článek s názvem: Je libo změnit příjmení?

"Jméno a příjmení jsou nepochybně základními identifikačními údaji obyvatele České republiky a znaky individualizace osoby, jež požívají ochrany jako součást základních práv. Používání jména, popř. jmen, uvedených v jeho rodném listě vydaném matričním úřadem, a příjmení, uvedeného v matričním dokladu vydaném z matriční knihy, při jednání před orgány veřejné moci (v úředním styku) je občanovým právem, jakož i povinností. Na porušení této povinnosti pamatuje § 21 přestupkového zákona jako na přestupek proti pořádku ve státní správě, pokud však nejde o trestný čin."

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Nejnovější články

Obrázek - Magistrát hl. města Prahy chystá úpravu podmínek provozování taxislužby, zákonodárci jsou hned v závěsu

Magistrát hl. města Prahy chystá úpravu podmínek provozování taxislužb…

Obrázek - Sea Watch-3 jako právní laboratoř - Záchrana, nebo napomáhání ilegální migraci?

Sea Watch-3 jako právní laboratoř - Záchrana, nebo napomáhání ilegální…

Obrázek - Zvýšený zájem společností o programy Criminal Compliance

Zvýšený zájem společností o programy Criminal Compliance

Obrázek - Neudělení státního občanství cizinci z důvodu bezpečnosti státu

Neudělení státního občanství cizinci z důvodu bezpečnosti státu

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat