Kolizní normy při způsobení újmy na zdraví

JUDr. Petr Toman a Mgr. Tomáš Pokorný publikovali na serveru Epravo.cz článek s názvem: Kolizní normy při způsobení újmy na zdraví.

Tento článek pojednává o problematice určování práva rozhodného při způsobení újmy na zdraví. "Cílem tohoto článku je stručný nástin problematiky určování práva rozhodného při způsobení újmy na zdraví, a to jak v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, tak při mimosmluvním jednání. Mezinárodní prvek u tohoto druhu odpovědnosti se bude v praxi objevovat stále častěji spolu se vzrůstající mobilitou osob. Ve zdravotnickém právu k tomuto trendu přispěje i implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Dle této směrnice bude mít pacient, který vycestuje do některého státu EU za plánovanou zdravotní péčí, nárok na zpětné proplacení nákladů za poskytnutou péči. U mimosmluvních závazků pak půjde nejčastěji o újmu na zdraví způsobenou třetí osobou na dovolené."

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Nejnovější články

Obrázek - Neurčitá solární legislativa roku 2010: Jak ji (ne)využít při obhajobě?

Neurčitá solární legislativa roku 2010: Jak ji (ne)využít při obhajobě…

Obrázek - V novém roce nás sledujte. Bude to jízda!

V novém roce nás sledujte. Bude to jízda!

Obrázek - Jak by v Německu vypadalo varování NÚKIB, aneb vše nejlepší k narozeninám!

Jak by v Německu vypadalo varování NÚKIB, aneb vše nejlepší k narozeni…

Obrázek - „Cloudy jsou v kurzu!“- konference 2021 (když COVID dovolí…)

„Cloudy jsou v kurzu!“- konference 2021 (když COVID dovolí…)

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat