Kdy se jedná o poznámku rozepře a kdy o poznámku spornosti?

Mgr. Václav Kučera publikoval v magazinu Epravo článek s názvem: "Kdy se jedná o poznámku rozepře a kdy o poznámku spornosti?".

"Jak známo, katastr nemovitostí je veřejným seznamem, do nějž se zapisují údaje o nemovitých věcech (dále jen „nemovitosti“). Evidence v katastru nemovitostí stojí na dvou základních zásadách, a to zásadě formální publicity a zásadě materiální publicity." 

Celý článek si můžete přečíst níže. 

Poznámka rozepře vs poznámka spornosti

Nejnovější články

Obrázek - Program Corporate Governance

Program Corporate Governance

Obrázek - Předakviziční prověrka předchází budoucím problémům!

Předakviziční prověrka předchází budoucím problémům!

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat