Podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od 1. 1. 2014

Eliška Tomanová, LLB. (Hons.) (Oxon), LL.M. publikovala na serveru epravo.cz článek s názvem: Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí od 1. 1. 2014. Článek pojednává o hlavních změnách při podání návrhu na vklad do katastru nemotivostí od nového roku, zejména poukazuje na změnu v počtu vyhotovení, ve kterém je nutné předkládat vkladovou listinu a s tím související postup katastrálního úřadu.

"Ode dne 1. 1. 2014 je problematika katastru nemovitostí řešena zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“) s výjimkou některých dílčích otázek, které jsou řešeny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Smyslem tohoto článku je poukázat na změny související s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zejména na změnu týkající se počtu vyhotovení, ve kterém je nutné předkládat vkladovou listinu a s tím související postup katastrálního úřadu."

Celý článek si můžete přečíst zde.

Článek byl dále také publikován v Realitním magazínu Asociace realitních kanceláří České republiky. 

Realitní magazín

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrb…

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování inves…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat