Novela zákona o Kybernetické bezpečnosti

Zásadní novinkou v oblasti kybernetické bezpečnosti je novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti ze dne 20. července 2022, která vstoupila v účinnost dne 6. srpna 2022.

Hlavním cílem této novely je především navázání českého právního řádu na příslušný předpis Evropské unie a dále výrazně upravuje zajišťování bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů. Novela o kybernetické bezpečnosti nově stanovuje vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti. Tímto orgánem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jakožto ústřední orgán státní správy. Dále novela stanovuje lhůtu pro rozhodnutí příslušnému Úřadu po podání žádosti o autorizaci. Základní lhůta Úřadu pro rozhodnutí je 120 dnů od zahájení řízení, kdy tato lhůta se vztahuje pouze na ustanovení §22b odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti. V mimořádných případech novela stanovuje lhůtu pro rozhodnutí Úřadu až 180 dnů od zahájení řízení.  

Novela také obsahuje úpravy v oblasti správního trestání v podobě sankcí za porušení aktu o kybernetické bezpečnosti. Nově je oblast přestupků dělena dle skutkové podstaty do dvou kategorií, a to na základě horní hranice výše udělené pokuty. Tato novela nově umožňuje za závažnější porušení udělit pokutu až do výše 5 000 000 Kč, kdy naopak za ty méně závažná porušení lze udělit pokutu do výše 1 000 000 Kč.

 

Mgr. Marek Šindelář 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrb…

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování inves…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat