Náhrada nákladů řízení a insolvenční řízení

JUDr. Jan Hrnčář publikoval na serveru epravo.cz článek s názvem: Náhrada nákladů řízení a insolvenční řízení. 

"Střet legitimního očekávání nabytí majetkové hodnoty jedním účastníkem soudního řízení spočívající ve fakticky očekávaném inkasu soudem přiznané náhrady nákladů nalézacího řízení a trpké insolvenční reality na straně účastníka druhého může stěží skončit jinak než finančním zklamáním (papírově) úspěšného účastníka, ale mnohdy i jeho advokáta, který mu procesní vítězství pracně vybojoval a který má na vymožení pohledávky majetkový zájem. Bezesporu častěji se věřitelé ocitají v obdobné situaci při marném vymáhání svých vykonatelných pohledávek v exekučním řízení vedeném vůči (prozatím) „neinsolvenčním“ dlužníkům. Při splnění zákonných podmínek tzv. úpadku pak dlužník zpravidla čelí kvalifikovaným postupům procesních subjektů dle insolvenčního zákona, jimž musí exekuční vymáhání s ohledem na preferenci poměrného uspokojení věřitelů ustoupit."

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrb…

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování inves…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat