Přenesení místní příslušnosti v řízení péče soudu o nezletilé

V řízení péče soudu o nezletilé obecně platí, že podle § 467 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZŘS“) je pro řízení příslušný obecný soud nezletilého dítěte. Ust. § 4 odst. 2 ZŘS dále stanoví, že obecným soudem nezletilého je soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště.

Celý článek si můžete přečíst na Pravniprostor.cz.

Mgr. Sabina Čamdžicová

 

 

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrb…

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování inves…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat