Studijní cesta k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Ve dnech 23. až 25. září 2019 se zúčastnili členové naší advokátní kanceláře, JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D. a Mgr. Jiří Myšák, studijní cesty k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, pořádané zahraničním odborem České advokátní komory. Součástí programu bylo setkání mj. s předsedou ESLP, panem Linos-Alexandrem Sicilianosem, dále s českým soudcem ESLP JUDr. Alešem Pejchalem a dalšími soudci ESLP (ze Slovenska, Bulharska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a Portugalska). Velice zajímavé bylo též setkání s JUDr. Emilem Rufferem, Ph.D., mimořádným a zplnomocněným velvyslancem, stálým představitelem České republiky při Radě Evropy, a Mgr. Markem Eštokem, mimořádným a zplnomocněným velvyslancem, stálým zástupcem Slovenska při Radě Evropy, jakož i významnými představiteli ve vedoucích funkcích ESLP. Kromě přednášek o fungování, činnosti a judikatuře ESLP, se naši kolegové měli možnost účastnit slavnostního ceremoniálu, při němž složila slib a ujala se taláru nová soudkyně ESLP za Maltu. Závěrem programu pak byla účast na veřejném slyšení ve věci Muhammad and Muhammad v. Romania.  

 

Fotografie

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrb…

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování inves…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat