Náležitosti příkazu k odposlechu

JUDr. Petr Toman, LL.M. publikoval v Bulletinu advokacie článek s názvem: Náležitosti příkazu k odposlechu a záznam telekomunikačního provozu.  

"Nedávno vydané usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015, založilo nebývale živou debatu mezi laickou i odbornou veřejností o tom, zda k vyslovení nezákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu postačují "pouze" formální nedostatky příkazu. V návaznosti na uvedené a také k praktickému užití bude v textu níže sestaven výčet náležitostí, které musí příkaz obsahovat, a to na základě příslušného ustanovení trestního řádz a aktuální judikatury českých soudů."

Celý článek si můžete přečíst níže.

Bulletin advokacie - celý článek

Nejnovější články

Obrázek - Magistrát hl. města Prahy chystá úpravu podmínek provozování taxislužby, zákonodárci jsou hned v závěsu

Magistrát hl. města Prahy chystá úpravu podmínek provozování taxislužb…

Obrázek - Sea Watch-3 jako právní laboratoř - Záchrana, nebo napomáhání ilegální migraci?

Sea Watch-3 jako právní laboratoř - Záchrana, nebo napomáhání ilegální…

Obrázek - Zvýšený zájem společností o programy Criminal Compliance

Zvýšený zájem společností o programy Criminal Compliance

Obrázek - Neudělení státního občanství cizinci z důvodu bezpečnosti státu

Neudělení státního občanství cizinci z důvodu bezpečnosti státu

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat