Náležitosti příkazu k odposlechu

JUDr. Petr Toman, LL.M. publikoval v Bulletinu advokacie článek s názvem: Náležitosti příkazu k odposlechu a záznam telekomunikačního provozu.  

"Nedávno vydané usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015, založilo nebývale živou debatu mezi laickou i odbornou veřejností o tom, zda k vyslovení nezákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu postačují "pouze" formální nedostatky příkazu. V návaznosti na uvedené a také k praktickému užití bude v textu níže sestaven výčet náležitostí, které musí příkaz obsahovat, a to na základě příslušného ustanovení trestního řádz a aktuální judikatury českých soudů."

Celý článek si můžete přečíst níže.

Bulletin advokacie - celý článek

Nejnovější články

Obrázek - Šimon Toman byl zařazen mezi finalisty ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards!

Šimon Toman byl zařazen mezi finalisty ocenění Deloitte Legal Disrupto…

Obrázek - GDPR ve firmě – jaké jsou legislativní požadavky

GDPR ve firmě – jaké jsou legislativní požadavky

Obrázek - Prolomení dvouměsíční lhůty k podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru

Prolomení dvouměsíční lhůty k podání žaloby na určení neplatnosti rozv…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat