Odpovědnost státu za škodu způsobenou zahájením trestního stíhání

Mgr. Václav Kučera publikoval na serveru Epravo.cz článek s názvem: Odpovědnost státu za škodu způsobenou zahájením trestního stíhání. 

"Předcházení, odhalování a postihování trestné činnosti je jednou ze základních funkcí státu, která je zajišťována prostřednictvím k tomu určených složek státní moci. Nezřídka se však stane, že v rámci snahy o vyšetření a potrestání potenciálního trestného činu je vůči konkrétní osobě zahájeno trestní stíhání, které neskončí pravomocným odsuzujícím rozhodnutím trestního soudu. V takovém případě, kdy se ukáže, že stíhaná osoba trestnou činnost nespáchala, přichází na řadu její oprávněný nárok na odškodnění za veškeré úkony a zásahy, kterým byla ze strany orgánů činných v trestním řízení podrobena."

Celý článek si můžete přečíst zde.

Nejnovější články

Obrázek - Advokátní kanceláři se daří!

Advokátní kanceláři se daří!

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat