Vyjádření TOMAN & PARTNEŘI advokátní kanceláře k nepravdivé informaci publikované v předžalobní výzvě

Naše kancelář obdržela dnes, tj. 21. 2. 2022, podnět ze strany veřejnosti, který nás upozornil na distribuci dokumentu pod názvem „Předžalobní výzva“, jehož autorem má být společnost Digital Shop s.r.o. Dokument byl adresátovi doručen doporučenou poštou s obsahem, aby do určitého data bezhotovostně poukázal konkrétní finanční částku, jinak bude vymáhána prostřednictvím advokátní kanceláře TOMAN & PARTNEŘI.

 

TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. k tomuto uvádí, že nikdy s touto společností žádnou spolupráci nenavázala a zcela se tak od jejího jednání a postupů distancuje. Není vyloučeno, že může být více adresátů, kteří uvedenou písemnost obdrželi. Pokud se tak stalo, obracejte se prosím telefonicky přímo na naši kancelář.

 

 

JUDr. Josef SKLENIČKA, Ph.D.

zástupce ředitele kanceláře

 

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrb…

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování inves…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat