Ministerstvo zemědělství ČR

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, na základě vyhrané veřejné zakázky s názvem: Rámcová smlouva na komplexní ekonomické, personální, organizační a právní poradenství pro strukturální reformu určených institucí Ministerstva zemědělství, poskytuje od roku 2012 právní služby Ministerstvu zemědělství. Vzhledem k tomu, že předmětem rámcové smlouvy s Ministerstvem zemědělství není pouze poskytování právních služeb, ale také ekonomického, personálního a organizačního poradenství, se na plnění rozsáhlého předmětu této veřejné zakázky kromě naší advokátní kanceláře podílí také jedna z předních světových poradenských organizací Grant Thornton a dále také advokátní kancelář Rychetský Hlaváček Krampera & partneři.

Důvodem zadání této veřené zakázky je příprava hluboké strukturální reformy resortu zemědělství a jeho institucí, ke kterému je třeba provedení ekonomických, personálních, organizačních a právních analýz současného stavu, návrh řešení nového organizačního uspořádání dotčených oblastí resortu, příprava kompletně odůvodněného věcného záměru navržených legislativních změn a jeho rozpracování do konkrétního plánu implmentace a následně i příprava paragrafového znění navržených textů právních předpisů transformovaných oblastí. To vše včetně právního poradenství a zabezpečení řízení změn v průběhu transformace. 

Více informací najdete v článku ZDE.

V týdeníku Euro jsme publikovali článek shrnující nejdůležitejší aspekty připravované reformy zemědělství. Článek s názvem "Konečně reforma zemědělství: Státní instituce v agrárním sektoru čekají podstatné změny. Výsledkem mají být efektivně fungující úřady" najdete ZDE.

Nejnovější články

Obrázek - Komentář: Podcast s poslancem Michálkem

Komentář: Podcast s poslancem Michálkem

Obrázek - Návrh na setkání učiněný dítěti i v rámci „blbnutí“ na internetu je trestně postižitelný

Návrh na setkání učiněný dítěti i v rámci „blbnutí“ na internetu je tr…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat