Obec Jiřice

Od roku 2016 poskytujeme právní služby Obci Jiřice v právních sporech, zejména ve sporech v souvislosti s určením vlastnických práv k lesním pozemkům.

Více informací najdete na straně 8 časopisu obce Jiřická Lípa.

Nejnovější články

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat