Ministerstvo financí ČR - pohledávky Alde Securities

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby Ministerstvu financí ČR spočívající ve vypracování právního stanoviska, jehož obsahem bylo posouzení důvodnosti a vhodnosti vypořádání nároků uplatňovaných vůči Ministerstvu financí společností Alde Securities Ltd. a společností NESYROS LIMITED z titulu zákonného ručení za závazky související s privatizovaným majetkem.

Česká republika čelila žalobě v rámci více vnitrostátních sporů o částku 15 miliard korun, v případné mezinárodní arbitráže jí hrozilo riziko ještě násobně vyšší. Na základě expertních posudků, které si Ministerstvo financí nechalo zpracovat, včetně našeho právního stanoviska, v roce 2013 vláda schválila smírně řešení těchto sporů. Více o skončení této kauzy se dočtete ZDE.

Nejnovější články

Obrázek - Podpora částečných pracovních úvazků – 5% sleva na dani

Podpora částečných pracovních úvazků – 5% sleva na dani

Obrázek - Evropská komise hodnotí stav právního státu. Jak jsme dopadli v trestní kapitole?

Evropská komise hodnotí stav právního státu. Jak jsme dopadli v trestn…

Potřebujete právní služby?

Jsme připraveni pro vás najít optimální řešení, a to uplatnit.

Kontaktovat