JUDr. Jiří Polanský

attorney

Po takovéto délce výkonu advokacie jsem přesvědčen, že Boží mlýny melou pomalu, ale stále.

I have been an attorney ever since completing my studies at the Law Faculty in Prague in 1975. I chose to study law, because I had always been interested in the humanities, especially history and politics. Becoming an attorney appealed to me due to the relative freedom that this job offered even during the Communist regime. I am used to taking full responsibility for the running and results of my cases and never in the past 43 years have I regretted my choice of profession.

Being an attorney means being a part of the life of our society. I have always prided myself on my consistency and my sense for detail in individual cases and I base my work upon mutual trust, without which one is unable to represent or defend a client. Since the beginning of my practice as an attorney I have worked largely on cases related criminal law, but I did not avoid other legal areas. The prevalence of criminal cases was caused largely the location of my practice - the North Bohemian town of Chomutov. Eventually I came to realize that criminal law was very much present in real life, while civilian disciplines were somewhat more formal. Whenever I delivered a successful defence, I was reassured in my belief that there is a purpose to being an attorney.

When taking on a new client I always make sure that they present me with all the facts of the given case and I recognize when a client is not being fully honest. When necessary, I continue to work regardless of the time, as an attorney has no given working hours and must adapt to suit the client’s needs and the circumstances of the specific case.

Specialisation

 • Trestní obhajoby ve všech stádiích trestního řízení a před soudy všech stupňů. V současnosti se zaměřením na hospodářskou sféru
 • Odborné rozbory trestněprávní problematiky
 • Právo k nemovitostem
 • Závazkové právo dle občanského zákoníku
 • Sportovní právo
 • Právo společného jmění manželů

Education and legal practice

 • 2015 doposud

  Členem Unie obhájců České republiky, z.s.

 • 2015 doposud

  Vedoucím pracovní skupiny v TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2010-2012

  Členem kárné komise ČAK

 • 2008-2010

  Významně se podílel na projednání a schválení nového trestního zákoníku účinného od roku 2010

 • 2006-2010

  Členem stálé komise pro otázky Ústavy České republiky. Byl několikanásobným zpravodajem návrhů zákonů, zejména z oblasti ústavního práva

 • 2006-2010

  Poslancem Poslanecké sněmovny PČR, kde působil jako místopředseda Ústavně právního výboru, člen Mandátového a imunitního výboru a podvýboru pro mládež a sport

 • 1998

  Od roku 1998 přenesl působiště kanceláře do Prahy, kde působil postupně s několika společníky

 • 1990-1998

  Soukromým advokátem působícím v Chomutově v kanceláři Polanský a partneři

 • 1979-1990

  Advokátem v Chomutově

 • 1976-1979

  Koncipient v advokátní poradně v Chomutově

 • 1976

  Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

 • Profesionální jazyk

  Český, slovenský

Valuation

 • 2009

  oceněn v soutěži Právník roku za „Přínos české advokacii“

 • 2006

  v první trojici advokátů navržených laickou veřejností v soutěži Právník roku

Publications

We are available for you.

We have already helped many clients overcome various life barriers. We will also be glad to help you.

Contac us

jiri-polansky