JUDr. Petr Toman, LL.M.

attorney, partner

Justice without power is powerless, power without justice is tyranny.

Being an attorney is not simply a matter choice - one must be born a lawyer. I believe that this is my case, as I have dedicated my entire professional life to law. Even at home, when my wife occasionally reproaches me, telling me that I don’t have to keep defending people when I’m not at work, I consider it a compliment.

I enjoy my job, because it is different every single day. It requires the ability to see a clear story from a different angle, to understand the view of my clients, to believe them (because I am often the only person who will), and to soon forget if it becomes clear that they are not being honest. None of this can be learned - either you have got it or not. Only to this can you add expertise and experience in order to provide the legal advice, which your client seeks, and which they are willing to pay for.

Throughout our website we use the terms expertise, confidentiality, loyalty, and trustworthiness, as these are the qualities that I consider necessary in a true lawyer. I believe that my colleagues and I possess these traits and that we can use them to assist you in your legal situation.

Specialisation

 • Ochrana osobnosti
 • Restituční spory
 • Volební právo
 • Právní regulace politických stran
 • Ochrana práv spotřebitelů ve vztahu k bankovním institucím
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Ústavní právo

Education and legal practice

 • 2017 doposud

  Předseda Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

 • 2017 doposud

  Náhradník představenstva České advokátní komory

 • 2016 doposud

  Lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

 • 2014 doposud

  Zakládající člen a člen Prezidia Unie obhájců České republiky, z.s.

 • 2011 doposud

  Člen Vědecké rady Právnické fakulty Západočeské Univerzity

 • 2011 doposud

  Předseda Disciplinární komise České jezdecké federace

 • 2011-2014

  Člen rozkladové komise ministra zemědělství ČR

 • 2006 doposud

  Předseda redakční rady Bulletinu advokacie

 • 2006 doposud

  Člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů České advokátní komory

 • 2005 doposud

  Člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

 • 1993

  Založil advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, kde působí jako partner

 • 1990-1992

  Poslanec Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky - člen předsednictva, člen ústavně právního výboru a mluvčím Komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, navrhovatel a spoluautor několika zákonů přijatých Federálním shromážděním v té době

 • 1987-1990

  Advokát v advokátní poradně v Chomutově

 • 1984-1987

  Advokátní koncipient v advokátní poradně v Chomutově

 • 1984

  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

 • Profesionální jazyk

  Český, německý, anglický

Valuation

 • 2016

  oceněn Českou advokátní komorou za "vynikající práci" u příležitosti 60. výroči Bulletinu advokacie

 • 2016

  spoluautorem knihy Nestoři české advokacie aneb fascinující životy mezi paragrafy - více zde

 • 2016

  AK TDP označena za velmi doporučovanou kancelář v oboru trestního práva v rámci soutěže Právnická firma roku

 • 2015

  AK TDP označena za velmi doporučovanou kancelář v oboru trestního práva v rámci soutěže Právnická firma roku

 • 2014

  AK TDP označena za velmi doporučovanou kancelář v oboru trestního práva a doporučovaná kancelář v kategorii řešení sporů a arbitrážev rámci soutěže Právnická firma roku

 • 2013

  AK TDP označena za velmi doporučovanou kancelář v oboru trestního práva a doporučovaná kancelář v kategorii řešení sporů a arbitráže v rámci soutěže Právnická firma roku

 • 2010

  v první pětici nominovaných v kategorii Trestní právo v soutěži Právník roku

 • 2007

  2. místo v kategorii Právník roku 2007 volený laickou veřejností

 • 2006

  2. místo v kategorii Právník roku 2006 volený laickou veřejností

 • 2005

  zvolen Právníkem roku 2005 voleným laickou veřejností vystupování v pořadu TV NOVA Občanské Judo

 • 2000 - 2010

  vystupování v pořadu TV NOVA Občanské Judo

 • 2004 - 2006

  autorem pravidelné rubriky Právník radí v Nedělním Blesku

 • 2006

  spoluautorem publikace „Umíme si půjčovat?“ vydané Sdružením českých spotřebitelů

 • 2005

  spoluautorem publikace „Podepsat můžeš, přečíst musíš“ vydané Sdružením českých spotřebitelů

 • 2002

  spoluautorem „Komentáře k Občanskému zákoníku“ (nakladatelství Linde Praha, a.s.)

 • 2001

  spoluautorem publikace „Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob“ (nakladatelství Linde Praha, a.s.)

Publications

We are available for you.

We have already helped many clients overcome various life barriers. We will also be glad to help you.

Contac us

petr-toman