JUDr. Roman Polášek

attorney, partner

Link to LinkedIn

Join forces!

In the 1950s the Czechoslovak faculty of law searched for future students through newspaper ads. There was little interest in studying law and choosing legal professions. Why would there have been, considering the “will of the ruling class was above the law”? There is no place for law and morality in a dictatorship. And justice was not only blind, but also ?nahá?. Family was the only regulator of morality.

This made my generation long all the more for law, justice, truth, and morality. Studying law was not simply a means necessary for our profession, but also presented a way for us to discover the truth.

For these reasons I strive to serve each of my clients as a skillful guide through the labyrinth of law while searching for his personal law, which every person in a free society should have the right to.

By protecting the rights of individuals, the community, and the state, I am protecting myself as well. My clients’ interests are, therefore, my interests too. I promote - and fight for - these.

There is a single justice, and together with those who strive to discover it, I believe that we truly will.

Specialisation

 • Kauzy s cizím (přeshraničním) prvkem
 • Mezinárodní arbitráže
 • Mezinárodní soudy v oblasti práva soukromého či veřejného
 • Obchodní právo
 • Insolvenční právo

Education and legal practice

 • 2007 doposud

  Partner kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2008 doposud

  Jmenován ministrem spravedlnosti členem zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců

 • 2004-2007

  Náměstek ministra spravedlnosti České republiky odpovědný za legislativu, mezinárodní vztahy a problematiku EU

 • 1992-1995

  Vrchní ředitel právní a konzulární sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR odpovědný za mezinárodněprávní aspekty rozdělení Československa a následnou sukcesi do mezinárodně právních závazků ČR a do členství v mezinárodních organizacích

 • 1992

  Jmenován soudním znalcem v oboru právní vztahy k cizině se specializací na mezinárodní právo

 • 1992

  Poradce předsedy ÚS a ředitel sekce právní informatiky na Ústavním soudu ČSFR

 • 1992

  Výuka mezinárodního práva soukromého na Právnické fakultě MU

 • 1985

  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

 • 1985

  Absolvoval Fakultu žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze

 • Profesionální jazyk

  Český, německý, anglický

Valuation

 • 2008

  oceněn v soutěži Právník roku za „Přínos české advokacii“

 •  

  obdržel vyznamenání ministru spravedlnosti Itálie, Irska, Mexika a Bulharska

 •  

  autorem odborné monografie K mezinárodně právním aspektům uzavírání manželství s cizím státním příslušníkem

 •  

  autorem odborné monografie K právní problematice rozdělení ČSFR

Publications

Článek

Jak mají nemocnice přistupovat k souborům zdravotnické techniky v režimu veřejných zakázek?

We are available for you.

We have already helped many clients overcome various life barriers. We will also be glad to help you.

Contac us

roman-polasek