IT právo

Ačkoli lze počátky advokacie nalézt již v období starověkého Říma, není možné při jejím výkonu ustrnout v minulosti. Proto v naší advokátní kanceláři působí špičkoví advokáti, kteří se specializují na mediální právo a jednotlivé aspekty práva informačních technologií, mezi které patří právo duševního vlastnictví, právo ICT, internetové právo.

Právo IT je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví. To je ostatně spojeno i s jeho významnou složkou – virtualitou, která nezná hranic ani v čase, ani v okruhu svého uplatnění – co bylo včera moderní, je již dnes zastaralé. Proto při poskytování právních služeb klademe velký důraz na reflexi aktuální rozhodovací praxe národních i mezinárodních soudů a nových poznatků z teorie.

Klientům poskytujeme právní služby např. při tvorbě licenčních smluv, při vedení sporů vyplývajících ze zaměstnaneckých děl a z porušení práv na ochranu osobnosti, při tvorbě právních stanovisek v oblasti komunikací, při zastoupení poškozeného v oblasti tzv. kyberzločinu a trestné činnosti proti závazným pravidlům tržní ekonomiky či při vedení kontraktačního procesu v oblasti software a hardware.

V rámci mediálního práva poskytujeme právní služby týkající se všech podob médií. Specializujeme se zejména na právní regulaci televizního, rozhlasového a on-line vysílání.

Kontaktovat

Problematika spojená s autorstvím a jeho ochranou

Právní aspekty implementace IT systémů

Smluvní a sporná agenda související s postavením a prací vývojáře či podnikatele v oblasti IT

Poradenství v otázkách souvisejících s mediálním právem

Realizace ICT projektů

GDPR

Právní zastupování a obhajoba v trestněprávně relevantních případech souvisejících s IT

Naši specialisté na Právo v IT a Médiích

Náš tým v oblasti IT a médií je složen z inovativně přemýšlejících odborníků, kteří jsou připraveni postarat se o správné nastavení právních aspektů vaší práce a její ochrany. Vy se tak můžete plně soustředit na váš projekt a nedat šanci konkurenci, aby se dostala napřed. S našimi experty v oblasti IT a médií vám nebude hrozit game over.

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytovala do roku 2021 společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o. právní služby související s budováním…

Torch Entertainment s.r.o.

Od roku 2017 poskytujeme komplexní právní služby společnosti Torch Entertainment s.r.o., která podniká v oblasti IT a ICT, zejména…

Český rozhlas

Naše advokátní kancelářI, na základě vyhrané veřejné zakázky, poskytuje od roku 2012 právní služby Českému rozhlasu, zejména v oblastech…

Články k oboru IT a média

Obrázek - Cybersecurity Compliance: Jak na kybernetickou bezpečnost

Cybersecurity Compliance: Jak na kybernetickou bezpečnost

Potřebujete právní služby v oblasti IT či médií?

S našimi advokáty po boku si zajistíte konkurenční výhodu.

Kontaktovat