Kvalitní firemní právník

Nechcete zaměstnávat vlastního firemního právníka?

Neodvádí váš firemní právník kvalitní práci?

Chcete mít kdykoliv k ruce zkušený tým právníků?

Chcete mít každou stránku vašeho podnikání kvalitně právně ošetřenou?

Nechcete platit vysoké hodinové sazby za služby spojené se standardním chodem vaší společnosti?

Tak právě pro vás, je tu naše služba: Kvalitní firemní právník

Pro podnikatele a společnosti nabízíme za zvýhodněné ceny trvalé právní zastoupení a poradenství spojené se standardním chodem společnosti.

Naše oddělní se skládá z nadaných mladších právníků, pod vedením zkušených advokátů z naší advokátní kanceláře.

Stačí si podle vašich potřeb zvolit jeden z našich výhodných balíčků a vyplnit okno pro nezávaznou objednávku. Nejpozději do jednoho pracovního dne vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi a dalším postupem.

Výhody

Předem známá cena služeb

Efektivita, profesionalita a osobní přístup

Přehled a znalost chodu vaší společnosti

Předcházení budoucím problémům

Výhodnější cena služeb

Možnost komunikace na dálku

1. Zvolte požadovaný balíček služeb

Více informací o této službě naleznete na této stránce v sekci Nejčastěji kladené otázky.

Pokud se o službě chcete dozvědět více, nebo poradit jaký balíček by se pro vás nejvíce hodil, můžete nás kdykoli kontaktovat nebo si domluvit bezplatnou osobní schůzku u nás v kanceláři.

2. Vyplňte údaje pro nezávaznou objednávku

0/2000

Nejčastěji kladené otázky

Jaké služby jsou zahrnuty ve službě Kvalitní firemní právník?

Zpravidla veškeré právní služby, které jsou součástí agendy firemního právníka, např.

 • standardní podání, např.
  • vymáhání běžných pohledávek (zpravidla z neuhrazených faktur) od upomínky přes podání žaloby/návrhu na vydání (elektronického) platebního rozkazu po zastupování v exekučním řízení a přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení,
  • běžné změny v obchodním rejstříku (např. výměna jednatele),
  • zastoupení v řízení u správních orgánů v běžných věcech (např. živnostenský úřad),
 • příprava dokumentů v rámci běžného firemního chodu, např. standardní
  • kupní smlouvy,
  • darovací smlouvy,
  • nájemní a podnájemní smlouvy,
  • smlouvy o zápůjčce,
  • pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,
  • smlouvy o dílo,
  • jednoduché právní porady.

Co jsou standardní služby?

Standardní – typické, nejčastěji připravované dokumenty/podání, kdy nejde o specifické případy vyžadující rozsáhlejší právní analýzu.

Jaké služby nejsou zahrnuty ve službě Kvalitní firemní právník?

Obecně takové činnosti, se kterými se firemní právník obrací na advokátní kancelář, např.

 • sepisování většiny podání soudům a správním orgánům, vyžadujících podrobnější a výrazně individuální právní posouzení, např.
  • občanskoprávní žaloby s výjimkou běžného vymáhání pohledávek a obdobných typových podání,
  • podání v insolvenčním řízení kromě přihlášení běžných pohledávek,
  • podání ve správním řízení s výjimkou podání v běžných věcech,
  • žaloby ve správním soudnictví,
  • veškeré úkony v trestním řízení (trestní oznámení, veškeré právní služby v rámci obhajoby v trestním řízení a zastoupení poškozeného v trestním řízení),
  • ústavní stížnosti,
 • příprava vysoce individualizovaných a/nebo právně komplikovaných dokumentů,
 • složitější právní analýzy.

Platí toto rozdělení (ne)zahrnutých služeb v každém případě?

Rozdělení na (ne)zahrnuté služby výše nemusí být platné vždy, záleží na domluvě s klientem, povaze jeho podnikání a dlouhodobě poskytovaných službách (u některých specifických klientů se opakováním typově stejného, byť jinak netypického podání/dokumentu stane z nestandardního standardní).

Co nastane, pokud požádám o služby, které nejsou zahrnuté ve službě kvalitní firemní právník?

V případě, že klient požádá o služby, které budou vyhodnoceny jako nezahrnuté, bude mu toto sděleno a nabídnuto jejich poskytnutí v rámci zvýhodněné hodinové sazby advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, individuálně sjednané s klientem. V případě souhlasu klienta mu služby následně poskytne vybraný advokát.

Co se stane, pokud v měsíci nevyčerpám všechny hodiny v mém balíčku?

Pokud klient nevyčerpá všechny své hodiny v určitém měsíci, budou mu převedeny do dalšího měsíce. Počet hodin, které lze převést do dalšího měsíce je však limitován, a to:

 •  1. Balíček: maximální počet převoditelných hodin v měsíci: 1
 • 2. Balíček: maximální počet převoditelných hodin v měsíci: 3
 • 3. Balíček: maximální počet převoditelných hodin v měsíci: 5
 • 4. Balíček: maximální počet převoditelných hodin v měsíci: 7

Jak se počítá jedna hodina v balíčku?

Čas práce týmu se počítá na každých započatých 10 minut práce. Pokud tedy strávíte s právníkem 17 minut na telefonu, započítá se vám 20 minut.