Právo kybernetické bezpečnosti

Moderní doba s sebou přináší nové výzvy. Na ty musí reagovat i právo. Kybernetická bezpečnost a s ní spojené otázky otevírají zcela novou právní oblast, která velmi rychle nabývá na významu. Denně je třeba čelit útokům hackerů. Řada osob je povinna zavádět bezpečnostní opatření včetně řízení aktiv, rizik, dodavatelů a mnoha dalších činností. Byl vytvořen NÚKIB, který disponuje širokými pravomocemi – kontroluje, ukládá sankce, vydává metodiky a varování.

Právní úprava kybernetické bezpečnosti se tak velmi dynamicky vyvíjí. Často je s ní tak spojeno více otázek než odpovědí. Naše kancelář v tomto ohledu disponuje unikátním know-how, které jsme získali i díky bohatým praktickým zkušenostem s právním poradenstvím našim klientům v této oblasti.

Jelikož však v této problematice nestačí jen právní znalosti, spolupracujeme v kanceláři s uznávanými experty z oboru informačních technologii. I díky tomu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou a efektivní právní podporu všem subjektům, kterých se dotýká jakákoli otázka spojená s kybernetickou bezpečností.

Kontaktujte nás

Konzultace prováděných bezpečnostních opatření

Poradenství v oblasti veřejných zakázek a řízení dodavatelů technologií

Identifikace práv a povinností klienta v oblasti kybernetické bezpečnosti

Příprava a úprava smluvní dokumentace a vnitřních předpisů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti

Zastoupení v jednáních a řízeních u NÚKIB

Analýzy evropské i české legislativy a jejich dopadu

Právní audity

Právo 5G sítí

Nejnovější články

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Hledáte spolehlivého advokáta, který vám bude oporou při vašem podnikání?

Věřte, že správná volba advokáta vám dokáže značně usnadnit cestu. Máme bohaté zkušenosti. Rádi vám budeme odborným partnerem po celou dobu vašeho podnikání.

Kontaktovat