Mgr. Adéla Vojáčková

advokát

Dobrá kniha je kapitálem, z něhož těžíme po celý život.

Práce advokáta, respektive právníka obecně, spočívá dle mého názoru ve schopnosti klientovi naslouchat a s pečlivostí pro něj nalézt ta nejvhodnější právní řešení, jež budou plně chránit jeho zájmy. Tímto způsobem se snažím přistupovat i ke své práci. Klientovi naslouchat, poradit a najít řešení pro něj nejpřiléhavější. Jsem přesvědčena, že na vztahu klienta – advokáta je nejcennější vzájemná důvěra a společná komunikace. Nejkrásnější je poté na tomto povolání nejen radost z dobře odvedené práce, ale i ten pocit, když se na mě klient s důvěrou obrátí i v budoucnu.  A samozřejmě i v této branži platí: „S chutí do toho a půl je hotovo“.

Specializace

 • Zastupování v civilním, trestním i správním řízení
 • Příprava smluvní dokumentace v oblasti občanskoprávních i obchodněprávních vztahů, zejména při nakládání s nemovitostmi, s pohledávkami, jakož i při narovnání sporných právních vztahů
 • Poradenství a zastupování v oblasti rodinného práva
 • Poskytování právního poradenství a zastupování klientů v oblasti pracovního práva
 • Poskytování právních stanovisek a zpracování právních analýz v oblasti civilněprávní i trestněprávní agendy
 • Řízení o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zastupování poškozeného při uplatňování nároku z titulu náhrady škody na zdraví i majetku

Vzdělání a právní praxe

 • 2018 doposud

  Advokátka v TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2017

  Úspěšně složila advokátní zkoušku u České advokátní komory

 • 2015-2018

  Advokátní koncipientka v TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2014-2015

  Firemní právník

 • 2014

  Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci s diplomovou prací „Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody“

 • 2013-2014

  Absolvovala studijní pobyt na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech

 • 2013

  Pracovní stáž na Velvyslanectví České republiky ve Vídni

 • 2012-2013

  Paralegal v advokátní kanceláři ve Zlíně

 • 2012

  Pracovní stáž u okresního úřadu ve Friedbergu (SRN)

 • 2012

  Pracovní stáž u Veřejného ochránce práv

 • Profesionální jazyk

  Český, německý

Publikace

Článek

Krátké pozastavení nad naléhavostí věci v případě podání ústavní stížnosti

Článek

Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě - 2. část

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

adela-vojackova