JUDr. Jan Hrnčář

advokát

Pokud si myslíš, že už není co zlepšovat, je to začátek Tvého konce.

Na advokacii mě baví rozmanitost právních příběhů, a proto jsem mým klientům nápomocen spíše jako univerzální právní rádce než úzce profilovaný specialista na určitý obor. Díky pestré praxi v několika odlišně odborně zaměřených advokátních kancelářích jsem schopen odpovídat na dotazy klientů napříč právními obory a (vy)řešit jejich právní problémy k jejich spokojenosti. Za naprostou nezbytnost rovněž považuji intenzivní komunikaci s klientem, pro něhož musím být dosažitelný, neboť jak se říká, „bez spojení není velení“.

Samotná znalost (hmotného) práva nestačí, pokud neumíme právo použít a vynutit. Nejen z tohoto důvodu považuji za královské odvětví práva procesní právo, které je mou oblíbenou disciplínou, neboť jako řízený i řešený konflikt má svá pravidla a mantinely. Nerad prohrávám (nejen) soudní spory, proto kladu zvýšený důraz na pečlivý rozbor každé kauzy v předsoudním stádiu i jejího vývoje v každé fázi soudního sporu. Nikdy nepodceňuji protistranu a považuji důkladnou přípravu v každém případu za těžiště a základ budoucího úspěchu. Dobrá znalost procesního práva mi pomáhá dosahovat vysoké úspěšnosti i ve zdánlivě prohraných sporech, neboť ďábel tkví v (procesním) detailu a i pomyslná maličkost mnohdy pomůže vyhrát spor.

Specializace

 • Právo nemovitostí a development
 • Sporná agenda (litigace)
 • Náhrada škody a újmy na zdraví 
 • Právo pozemních komunikací
 • Občanskoprávní a smluvní agenda
 • Pracovní právo, zaměstnanost
 • Správní právo
 • Právo obchodních společností

Vzdělání a právní praxe

 • 2018 doposud

  Advokát v TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2014-2018

  Advokát v HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.

 • 2010-2014

  Advokát v advokátní kanceláři Uhlíř, Homola a společníci

 • 2008-2010

  Advokátní koncipient a advokát v advokátní kanceláři Rudolf & Partners

 • 2006-2008

  Advokátní koncipient v advokátní kanceláři Rezek & Partner

 • 2007

  Složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

 • 2006

  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

 • 2004-2006

  Právní asistent v advokátní kanceláři

 • Profesionální jazyk

  Český, německý, anglický

Publikace

Článek

Schválení „Kurzarbeit“ – další krok k ochraně pracovních míst a zamezení propouštění

Článek

Dámy a pánové, držte si klobouky (a roušky), přichází korona právo!

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

jan-hrncar