Mgr. Jaroslava Saxlová, LL.M.

advokát

Člověk by měl o všem vědět něco a o něčem všechno.

Studium práv mě lákalo již od dětství, čímž bylo mé vysokoškolské směřování poměrně brzy jasně dané. Vzhledem k tomu, že mám relativně blízko i k oblasti zdravotnictví, bylo nasnadě, že můj zájem vzbudila zejména oblast zdravotnického práva, které mě fascinuje svou multidimenzionální povahou a na něž jsem se blíže zaměřovala při mých studiích v Čechách i Německu.

Nicméně advokacie není jen o znalostech jednoho právního oboru, ale o poskytování vysoce komplexního poradenství v rámci velmi rozmanité agendy. Při poskytování advokátních služeb je podle mého názoru nejdůležitější zodpovědný přístup advokáta, vzájemná důvěra mezi advokátem a klientem a důraz na individuální zájmy a potřeby klienta. Těmito kritérii se také při poskytování právních služeb řídím a ke každému klientovi přistupuji s patřičnou odborností a ohledem na individuální potřeby a specifika jeho případu.

Nejen v oblasti právní jsem typickým představitelem knihomola obecného, takže ve volném čase mě můžete zpravidla nalézt s pohledem zabořeným do knihy a hrnkem dobrého čaje po ruce. Vedle toho se věnuji též studiu cizích jazyků a kultur, horské turistice, irským tancům a nepohrdnu ani kvalitním filmem.

Specializace

 • zdravotnické právo
 • občanské právo
 • právo duševního vlastnictví
 • pracovní právo
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • ochrana osobnosti
 • kauzy s přeshraničním prvkem

Vzdělání a právní praxe

 • 2020-dosud

  Advokátka v TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o..

 • 2015-2019

  Advokátní koncipientka v TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.

 • 2017-2018

  Absolvování postgraduálního studijního programu Deutsches und Europäisches Recht und Rechtspraxis na Humboldt-Universität zu Berlin, studium zakončeno získáním titulu LL.M.

 • 2016-2017

  Certifikovaný kurs Health Technology Assessment (HTA) na Technische Universität Berlin

 • 2015

  Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze s diplomovou prací "Náhrada újmy na zdraví: srovnání české a německé právní úpravy“

 • 2014-2015

  Studijní pobyt na Humboldt-Universität zu Berlin

 • 2014

  stipendijní jazykový pobyt DAAD na TU Dresden

 • 2011-2015

  Studentská praxe v TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.

 • 2011

  stáž na Obvodním soudě pro Prahu 1

 • Profesionální jazyk

  Český, anglický, německý

Publikace

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

jaroslava-saxlova