Mgr. Jiří Myšák

advokát

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.

Profesionální právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni je nepochybně základním pilířem výkonu advokacie, ale dobrý advokát by měl být vždy schopný svému klientovi poskytnout ještě něco navíc. Měl by pro klienta představovat oporu v těžkých a nepříjemných životních situacích. S empatií naslouchat jeho přáním, potřebám a pocitům, ale zároveň jej dokázat odradit od zbytečných právních sporů. Za všech okolností a bez výjimky musí upřednostňovat nejlepší zájmy svého klienta.

S tímto se snažím k advokacii sám přistupovat. Advokátní kancelář by dle mého názoru neměla představovat jen „právní továrnu“ na žaloby, procesní vyjádření či jiné právní dokumenty. U svých klientů a jejich právních problémů proto vždy preferuji osobní, individuální a zodpovědný přístup. Důvěru, s níž se na mne klienti obrací, považuji za zavazující a velmi si jí vážím. Největším oceněním kvality poskytnutých služeb je, pokud klient svou důvěru do advokáta vloží opakovaně nebo jeho služby sám doporučí.

V právnických profesích pracuji již více než 10 let. V advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuji zejména komplexní právní poradenství stálým klientům, s nimiž nás pojí dlouholetá spolupráce. Zkušenosti mám též s právním poradenstvím v oblasti působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, kde jsem pracoval jako právník před vstupem do advokacie.

Specializace

 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Obchodní právo
 • Insolvenční právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Správní právo
 • Trestní právo
 • Právo obchodních společností
 • Nemovitostí právo
 • Technická harmonizace a normalizace, metrologie a uvádění výrobků na trh

Vzdělání a právní praxe

 • 2014 doposud

  Advokát v TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2010-2014

  Advokátní koncipient v TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2010

  Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

 • 2008-2009

  Právník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

 • Profesionální jazyk

  Český, anglický

Publikace

Článek

Lze správní rozhodnutí vyloučit ze soudního přezkumu? A je možné se i přesto bránit?

Článek

Nová rozhodovací praxe soudů zvyšuje riziko trestní odpovědnosti statutárních orgánů

Článek

Několik důvodů, proč být velmi obezřetný při sjednávání rozhodčí doložky

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

jiri-mysak