JUDr. Jiří Polanský

advokát

Po takovéto délce výkonu advokacie jsem přesvědčen, že Boží mlýny melou pomalu, ale stále.

Advokátem jsem od roku 1975 od ukončení studia na Právnické fakultě v Praze. Práva jsem si vybral, protože mě vždy zajímaly obory humanitní, zejména historie a politika. Advokacie mě oslovila relativní svobodou v práci i v minulém režimu. Jsem zvyklý zcela odpovídat za průběh a výsledky svých kauz. Nikdy jsem svého rozhodnutí během těch 43 let nelitoval.

Vykonávat advokacii znamená být účasten na životě společnosti. Vždy jsem si zakládal na své důslednosti a smyslu pro detail v jednotlivých kauzách. Základním pilířem je pro mě vzájemná důvěra s klientem. Bez toho nelze kvalitně zastupovat či obhajovat. Od začátku praxe advokáta u mě převažovala trestněprávní agenda, aniž bych se vyhýbal ostatním druhům kauz. To bylo dáno místem výkonu v severočeském Chomutově. Časem jsem dospěl ke zjištění, že trestní právo je vlastně život. Civilní disciplíny jsou již formálnější. Pokud se mi podařilo dosáhnout úspěchu při obhajobě, tak mě to opět přesvědčilo, že být advokátem má smysl.

Při přebírání nového klienta vždy dbám, aby mě o skutečnostech kauzy informoval úplně. Poznám, kdy si nový klient nechává některé údaje pro sebe. Je-li třeba, pracuji bez ohledu na čas, protože advokát nemá vymezenou pracovní dobu. Musí se přizpůsobovat klientovi a okolnostem případu.

Specializace

 • Trestní obhajoby ve všech stádiích trestního řízení a před soudy všech stupňů. V současnosti se zaměřením na hospodářskou sféru
 • Odborné rozbory trestněprávní problematiky
 • Právo k nemovitostem
 • Obchod s uměleckými díly
 • Sportovní právo
 • Právo společného jmění manželů

Vzdělání a právní praxe

 • 2015 doposud

  Členem Unie obhájců České republiky, z.s.

 • 2015 doposud

  Vedoucím pracovní skupiny v TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2010-2012

  Členem kárné komise ČAK

 • 2008-2010

  Významně se podílel na projednání a schválení nového trestního zákoníku účinného od roku 2010

 • 2006-2010

  Členem stálé komise pro otázky Ústavy České republiky. Byl několikanásobným zpravodajem návrhů zákonů, zejména z oblasti ústavního práva

 • 2006-2010

  Poslancem Poslanecké sněmovny PČR, kde působil jako místopředseda Ústavně právního výboru, člen Mandátového a imunitního výboru a podvýboru pro mládež a sport

 • 1998

  Od roku 1998 přenesl působiště kanceláře do Prahy, kde působil postupně s několika společníky

 • 1990-1998

  Soukromým advokátem působícím v Chomutově v kanceláři Polanský a partneři

 • 1979-1990

  Advokátem v Chomutově

 • 1976-1979

  Koncipient v advokátní poradně v Chomutově

 • 1976

  Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

 • Profesionální jazyk

  Český, slovenský

Ocenění

 • 2009

  oceněn v soutěži Právník roku za „Přínos české advokacii“

 • 2006

  v první trojici advokátů navržených laickou veřejností v soutěži Právník roku

Publikace

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

jiri-polansky