JUDr. Jitka Hořinová

advokát

Každý problém má svoje řešení.

Výkon advokacie zakládám na osobním přístupu ke svým klientům, vzájemné komunikaci a důvěře a na dlouhodobé spolupráci. Věřím, že klient má právo žádat po svém advokátovi nejen precizní výsledek, ale též průběžné informace o svých právech a oprávněných zájmech při plnění úkolů, které svému advokátovi svěří. Každý problém má své řešení, i když ho často není na první pohled vidět, a je úkolem advokáta, aby ho nalezl, ať už se jedná o vítězství v soudním sporu nebo o vyjednání nejlepších možných podmínek pro uzavření obchodní transakce.

Léta strávená v advokacii mi poskytla podrobné znalosti a praktické zkušenosti z celé řady právních oborů, díky nimž mohu posuzovat jednotlivé otázky v širších souvislostech a k maximální spokojenosti svých klientů.

 

Specializace

 • Obchodní právo vč. M&A
 • Občanské právo
 • Volební právo
 • Právní regulace politických stran
 • Správní právo
 • Ochrana osobních údajů
 • Pracovní právo
 • Trestní právo - hospodářská kriminalita

Vzdělání a právní praxe

 • 2014 doposud

  Advokátka v TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

 • 2010-2013

  Advokátní koncipientka v TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

 • 2010

  Složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkoušku s rigorózní prací na téma z pracovního práva

 • 2008-2009

  Působila jako podnikový právník

 • 2008

  Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze s diplomovou prací z pracovního práva

 • Profesionální jazyk

  Český, anglický

Publikace

Článek

Podle jakých zákonů může stát omezit základní práva lidí, podnikatelů a firem?

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

jitka-horinova