JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.

Není méně hodno vojevůdce vítězit rozvahou než mečem. Gaius Julius Caesar

Svůj dosavadní profesní život jsem zasvětil ochraně práva a spravedlnosti. Na těchto hodnotách mi ostatně vždy záleželo a byl jsem odhodlán pomáhat těm, kteří se ocitli v nouzi. V ozbrojených složkách jsem často musel řešit složité situace, které si žádaly rychlé a správné rozhodování a kde každá chyba mohla znamenat neúspěch a ohrožení. Rozhodnost, odhodlání a týmové nasazení se promítaly do každodenní rutiny.

Své návyky jsem si přenesl také do právní praxe, ve které dále naplňuji své původní profesní poslání. Také zde poskytuji služby a pomáhám těm, kteří sami nemohou spravedlnosti docílit nebo v ní už pomalu přestávají věřit. Jsem přesvědčen, že každá jakkoli složitá situace má nakonec své řešení. Ke klientům proto přistupuji individuálně a s dostatečnou mírou porozumění, neboť důvěra patří mezi nejdůležitější prvky vzájemné spolupráce směřující k úspěšnému řešení sporu.

Specializace

 • Trestní právo

 • Správní právo

 • Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů

 • Policejní právo

 • GIBS

 • Řízení o kázeňském přestupku policistů

Vzdělání a právní praxe

 • 2021 - dosud

  Management v TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2019 - 2021

  Advokátní koncipient v TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2018 - 2019

  Advokátní koncipient v AK Jansta, Kostka spol. s r.o.

 • 2017

  Dokončeno doktorské studium na katedře kriminologie Policejní akademie ČR

 • 2013 - 2016

  Přísedící soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 (trestní a civilní senát)

 • 2012 - 2019

  Zakládající člen České kriminologické společnosti

 • 2012

  Složena rigorózní zkouška na právnické fakultě UK v Praze v oboru trestního práva

 • 2011

  Dokončení studia v oboru právo na právnické fakultě ZČU

 • 1999 - 2018

  Policie České republiky

Publikace

Článek

Vyjádření TOMAN & PARTNEŘI advokátní kanceláře k nepravdivé informaci publikované v předžalobní výzvě

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

judr-josef-sklenicka-ph-d