JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.

Většinu svého profesního života jsem zasvětil službě v ozbrojených složkách, a to jak na řadových, tak i vedoucích postech. Mou hlavní motivací bylo poskytovat ochranu těm, kteří se ocitli v nouzi a nebezpečí. Často jsem musel řešit náročné situace, které vyžadovaly okamžitou reakci a kde každá chyba nebo prodlení mohly vyústit v neúspěch a v bezprostřední ohrožení. Vedle mé práce v přímém výkonu jsem se dlouhodobě věnoval především problematice trestního práva a vědnímu oboru kriminologie, který mi nabídl možnost bližšího zapojení do přípravné fáze legislativních návrhových změn.

Také v oblasti advokacie, kam jsem se po odchodu do civilního života uchýlil, nabízím pomocnou ruku těm, kteří se na naši kancelář obracejí a požadují právní služby. Jsem přesvědčen, že každou jakkoli složitou a spornou situaci lze řešit tak, aby byl konečný výsledek pro klienta co možná nejpříznivější. Oprávněné zájmy klientů a jejich požadavky jsou pro mne vždy na prvém místě, což při svém zapojení ve vedení naší kanceláře a v duchu její dlouholeté tradice trvale prosazuji.

Specializace

 • Trestní právo

 • Správní právo

 • Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů

 • Policejní právo

 • GIBS

 • Řízení o kázeňském přestupku policistů

Vzdělání a právní praxe

 • 2022

  Úspěšně složil advokátní zkoušky

 • 2021 - dosud

  Management v TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2019 - 2021

  Advokátní koncipient v TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2018 - 2019

  Advokátní koncipient v AK Jansta, Kostka spol. s r.o.

 • 2017

  Dokončeno doktorské studium na katedře kriminologie Policejní akademie ČR

 • 2013 - 2016

  Přísedící soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 (trestní a civilní senát)

 • 2012 - 2019

  Zakládající člen České kriminologické společnosti

 • 2012

  Složena rigorózní zkouška na právnické fakultě UK v Praze v oboru trestního práva

 • 2011

  Dokončení studia v oboru právo na právnické fakultě ZČU

 • 1999 - 2018

  Policie České republiky

Publikace

Článek

Vyjádření TOMAN & PARTNEŘI advokátní kanceláře k nepravdivé informaci publikované v předžalobní výzvě

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

judr-josef-sklenicka-ph-d