JUDr. Petr Toman, LL.M.

advokát, partner

Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie.

Být advokátem není otázkou vlastního rozhodnutí, advokátem se musíte narodit. Věřím, že je to i můj případ, celý svůj profesionální život totiž nedělám nic jiného. I doma, když mě manželka občas vytýká: „Nemusíš ho/ji pořád obhajovat, nejsi v kanceláři“, to beru spíše za pochvalu.

Tahle práce mě baví. Je každý den jiná. Vyžaduje schopnost vidět jasný příběh z odlišného úhlu, pochopit člověka, který je v tu chvíli mým klientem. Uvěřit mu, protože jsem mnohdy jediný, kdo mu věří. A brzy zapomenout, pokud se ukáže, že neříká pravdu. Nic z toho se nedá naučit. Buď to máte, nebo ne. Teprve k tomu lze přidat odborné znalosti a nabyté zkušenosti a poskytnout právní radu, pro kterou klient přišel a za níž je ochoten zaplatit.

Když tady na webu používáme hesla jako „odbornost“, „mlčenlivost“, „loajalita“ či „důvěryhodnost“, pak to jsou podle mého názoru vlastnosti, které z právníka dělají advokáta. Věřím, že tyto vlastnosti s kolegy máme a můžeme vám je nabídnout.

Specializace

 • Ochrana osobnosti
 • Restituční spory
 • Volební právo
 • Právní regulace politických stran
 • Ochrana práv spotřebitelů ve vztahu k bankovním institucím
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Ústavní právo

Vzdělání a právní praxe

 • 2017 doposud

  Předseda Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

 • 2017 doposud

  Náhradník představenstva České advokátní komory

 • 2016 doposud

  Lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

 • 2014 doposud

  Zakládající člen a člen Prezidia Unie obhájců České republiky, z.s.

 • 2011 doposud

  Člen Vědecké rady Právnické fakulty Západočeské Univerzity

 • 2011 doposud

  Předseda Disciplinární komise České jezdecké federace

 • 2011-2014

  Člen rozkladové komise ministra zemědělství ČR

 • 2006 doposud

  Předseda redakční rady Bulletinu advokacie

 • 2006 doposud

  Člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů České advokátní komory

 • 2005 doposud

  Člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory

 • 1993

  Založil advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI, kde působí jako partner

 • 1990-1992

  Poslanec Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky - člen předsednictva, člen ústavně právního výboru a mluvčím Komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, navrhovatel a spoluautor několika zákonů přijatých Federálním shromážděním v té době

 • 1987-1990

  Advokát v advokátní poradně v Chomutově

 • 1984-1987

  Advokátní koncipient v advokátní poradně v Chomutově

 • 1984

  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

 • Profesionální jazyk

  Český, německý, anglický

Ocenění

 • 2016

  oceněn Českou advokátní komorou za "vynikající práci" u příležitosti 60. výroči Bulletinu advokacie

 • 2016

  spoluautorem knihy Nestoři české advokacie aneb fascinující životy mezi paragrafy - více zde

 • 2016

  AK TDP označena za velmi doporučovanou kancelář v oboru trestního práva v rámci soutěže Právnická firma roku

 • 2015

  AK TDP označena za velmi doporučovanou kancelář v oboru trestního práva v rámci soutěže Právnická firma roku

 • 2014

  AK TDP označena za velmi doporučovanou kancelář v oboru trestního práva a doporučovaná kancelář v kategorii řešení sporů a arbitrážev rámci soutěže Právnická firma roku

 • 2013

  AK TDP označena za velmi doporučovanou kancelář v oboru trestního práva a doporučovaná kancelář v kategorii řešení sporů a arbitráže v rámci soutěže Právnická firma roku

 • 2010

  v první pětici nominovaných v kategorii Trestní právo v soutěži Právník roku

 • 2007

  2. místo v kategorii Právník roku 2007 volený laickou veřejností

 • 2006

  2. místo v kategorii Právník roku 2006 volený laickou veřejností

 • 2005

  zvolen Právníkem roku 2005 voleným laickou veřejností vystupování v pořadu TV NOVA Občanské Judo

 • 2000 - 2010

  vystupování v pořadu TV NOVA Občanské Judo

 • 2004 - 2006

  autorem pravidelné rubriky Právník radí v Nedělním Blesku

 • 2006

  spoluautorem publikace „Umíme si půjčovat?“ vydané Sdružením českých spotřebitelů

 • 2005

  spoluautorem publikace „Podepsat můžeš, přečíst musíš“ vydané Sdružením českých spotřebitelů

 • 2002

  spoluautorem „Komentáře k Občanskému zákoníku“ (nakladatelství Linde Praha, a.s.)

 • 2001

  spoluautorem publikace „Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob“ (nakladatelství Linde Praha, a.s.)

Publikace

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

petr-toman