JUDr. Roman Polášek

advokát, partner

Navázat spojení na LinkedInu

Společnými silami!

V padesátých létech minulého století byli budoucí studenti právnické fakulty v Československu hledáni prostřednictvím inzerátu v novinách. O studium práv a následné vykonávání právnických profesí nebyl žádný zájem. Inu, proč by měl být, když „vůle vládnoucí třídy byla povýšena na zákon“? V diktatuře nikdy právo a morálka neplatí. A spravedlnost? Ta byla nejen slepá, ale i nahá. Pouze rodina byla morálním regulativem.

O to víc byla v mé generaci touha po právu a spravedlnosti, pravdě a morálce. Studium práv pro nás nebylo výučním listem k řemeslu, ale cesta k hledání pravdy.

Právě z těchto důvodů chci být každému svému klientovi dobrým průvodcem labyrintem právního řádu při nalézání jeho osobního práva, na které má každý člověk ve svobodné společnosti nezadatelný nárok.

Ochrana práv člověka, společnosti i státu jsou vždy ochranou i mne samotného. Zájmy mého klienta jsou tedy i mými zájmy. Ty prosazuji, za ty bojuji.

Spravedlnost je jenom jedna a kdo ji hledá, ten ji – se mnou – také najde!

Specializace

 • Kauzy s cizím (přeshraničním) prvkem
 • Mezinárodní arbitráže
 • Mezinárodní soudy v oblasti práva soukromého či veřejného
 • Obchodní právo
 • Insolvenční právo

Vzdělání a právní praxe

 • 2007 doposud

  Partner kanceláře TOMAN & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o.

 • 2008 doposud

  Jmenován ministrem spravedlnosti členem zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců

 • 2004-2007

  Náměstek ministra spravedlnosti České republiky odpovědný za legislativu, mezinárodní vztahy a problematiku EU

 • 1992-1995

  Vrchní ředitel právní a konzulární sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR odpovědný za mezinárodněprávní aspekty rozdělení Československa a následnou sukcesi do mezinárodně právních závazků ČR a do členství v mezinárodních organizacích

 • 1992

  Jmenován soudním znalcem v oboru právní vztahy k cizině se specializací na mezinárodní právo

 • 1992

  Poradce předsedy ÚS a ředitel sekce právní informatiky na Ústavním soudu ČSFR

 • 1992

  Výuka mezinárodního práva soukromého na Právnické fakultě MU

 • 1985

  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně

 • 1985

  Absolvoval Fakultu žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze

 • Profesionální jazyk

  Český, německý, anglický

Ocenění

 • 2008

  oceněn v soutěži Právník roku za „Přínos české advokacii“

 •  

  obdržel vyznamenání ministru spravedlnosti Itálie, Irska, Mexika a Bulharska

 •  

  autorem odborné monografie K mezinárodně právním aspektům uzavírání manželství s cizím státním příslušníkem

 •  

  autorem odborné monografie K právní problematice rozdělení ČSFR

Publikace

Článek

Jak mají nemocnice přistupovat k souborům zdravotnické techniky v režimu veřejných zakázek?

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

roman-polasek