JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.

advokát, partner

Klient přichází za advokátem pro radu často v tíživých životních situacích. A je na advokátovi, aby klientovi poskytl nejen profesionální právní pomoc při řešení jeho problémů, ale i lidskou oporu a porozumění. To vše ruku v ruce je pak základem pro důvěru ve vztahu advokáta a klienta. Advokacii proto považuji za jednu z nejzodpovědnějších profesí a takto k ní i přistupuji.

Vzhledem k tomu, že v advokacii působím již více než 20 let, mám praktické zkušenosti téměř se všemi odvětvími práva, a jsem proto připravena klientům pomoci v jakékoliv právní otázce, se kterou za mnou přijdou. Jsem velice ráda, že s drtivou většinou svých klientů spolupracuji dlouhé roky a mohu tak být přítomna u růstu a rozvoje jejich společností, stejně jako jich samotných. Většině klientů poskytuji komplexní právní poradenství, a to společně s mými kolegy z advokátní kanceláře TOMAN & PARTNEŘI. V této kanceláři působím od počátku jejího zrodu před 20 lety a jsem velice hrdá na všechny úspěchy, kterých jsme za dobu její existence dosáhli.

Specializace

 • Občanské právo – sepis smluv, zastupování v soudních sporech
 • Nemovitosti – prodeje, zástavy, nájmy
 • Obchodní právo, vč. práva obchodních společností
 • Správní právo – stavební a územní řízení, řízení před OIP aj.
 • Rodinné právo – majetkové poměry manželů, poměry k dětem, rozvody
 • Dědické právo
 • Trestní právo – hospodářská kriminalita
 • Lesnické právo
 • Pracovní právo
 • Vnitrostátní i mezinárodní obchodní arbitráže
 • Zastupování ve všech soudních i správních řízeních

Vzdělání a právní praxe

 • 2022 doposud

  Členka výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK

 • 2019 doposud

  Členka Unie rodinných advokátů

 • 2003

  Absolvovala postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2000 doposud

  Advokátka v TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

 • 1997-2000

  Advokátní koncipientka v TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

 • 1997

  Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

 • Profesionální jazyk

  Český, anglický, španělský, ruský

Publikace

Článek

Nemožnost tzv. pendlerů dostavit se do zaměstnání z důvodu uzavření některých hraničních přechodů

Jsme vám k dispozici.

Pomohli jsme již mnoha klientům překonat nejrůznější životní překážky. Rádi pomůžeme i vám.

Kontaktovat

zuzana-smitkova