Ochrana osobnosti, názvu a duševního vlastnictví

Právo na ochranu osobnosti člověka je jedním ze stěžejních práv, na kterém je vybudována naše demokratická společnost. Ke kauzám tohoto typu proto přistupujeme velmi citlivě a s maximální možnou péčí a odborností, kterou si budujeme již od založení naší advokátní kanceláře.

Poradenství a zastupování při uplatnění práva na ochranu osobnosti poskytujeme nejen s ohledem na soukromé právo, ale také v rámci právních předpisů veřejného práva (např. tiskový zákon, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, GDPR, zákon o některých službách informační společnosti, trestní zákoník). Taktéž se specializujeme na poskytování právních služeb při neoprávněných zásazích do názvu právnické osoby.

Vedle ochrany osobnosti a názvu je neméně důležité chránit také práva vyplývající z duševního vlastnictví. Naši experti vám pomohou v případech porušení jak práva autorského, tak i práva průmyslového vlastnictví. A to na národní i mezinárodní úrovni. Nemusíte se bát na nás obrátit ani s případy v oblasti práva k informačním technologiím.

Kontaktovat

Zásahy do cti, vážnosti, důstojnosti, zdraví a soukromí člověka

Zásahy zpochybněním práva k názvu a neoprávněným užitím názvu právnické osoby a další zásahy do pověsti nebo soukromí právnické osoby

Zastupování před soudy, Úřadem pro ochranu osobních údajů a Úřadem průmyslového vlastnictví

Zastupování při nařčení ze zásahu do osobnostních práv člověka, názvu právnické osoby a práva duševního vlastnictví

Ochranné známky, užitné a průmyslové vzory, patenty a vynálezy

Naši specialisté na Ochranu osobnosti, názvu a duševního vlastnictví

Naše advokátní kancelář se může pochlubit hned několika velice uznávanými odborníky v oblasti ochrany osobnosti a duševního vlastnictví. Jedná se zejména o partnery naší advokátní kanceláře JUDr. Petra Tomana, LL.M., Dr. a JUDr. Zuzanu Smítkovou, Ph.D., kteří v této oblasti nejen hojně publikují, ale právem za svou práci sbírají i ocenění. Poskytovali zastoupení v mnoha mediálně ostře sledovaných kauzách v této oblasti, mimo jiné např. v kauze tzv. justiční mafie, kauze Česká Miss, zastoupení generálního ředitele Karlovarských minerálních vod ve věci lázně Kyselka či zastoupení Venduly Svobodové i v souvislosti s nadačním fondem Kapka Naděje.

Kauza tzv. "justiční mafie"

Naše advokátní kancelář poskytovala od roku 2008 právní služby a zastoupení v mediálně ostře sledovaném sporu o ochranu osobnosti, tzv.…

Lázně Kyselka

Naše advokátní kancelář poskytuje od roku 2013 právní služby a zastoupení generálnímu řediteli Karlovarských minerálních vod v souvislosti s…

J&T Banka

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby společnosti J&T BANKA ve sporu proti časopisu Respekt, který vydal dne 1. 2.…

ODS v. Kořistka

Naše advokátní kancelář poskytovala roku 2007 právní služby a zastoupení v citlivé mediálně známé politické kauze, která se dotýkala…

Rath v. Cabrnoch

Naše advokátní kancelář poskytovala roku 2007 právní služby a zastoupení v kauze týkající se sporu europoslance Milana Cabrnocha s…

Vendula Svobodová

Naše advokátní kancelář poskytuje od roku 2007 právní služby a zastoupení Vendule Svobodové v řízeních na ochranu osobnosti proti…

Články k oboru Ochrana osobnosti, názvu a duševního vlastnictví

Naštvala vás pomluva namířená proti vaší osobně či společnosti?

Svěřte vaši kauzu do rukou našeho zkušeného týmu. Budeme za vás bojovat.

Kontaktovat