Právní due diligence

Uvažujete nad investicí nebo koupí společnosti, nemovitosti či hotelu? Potřebujete zjistit všechna právní rizika a mít komplexní přehled už v průběhu vyjednávání obchodu? S více jak 25 lety zkušeností v oblasti korporátního práva a dlouhou řadou spokojených klientů jsme připraveni vám poskytovat na míru šitá řešení dle vašich potřeb.

Naši odborníci jsou schopni vytvořit komplexní právní, finanční a daňové due diligence a to ve všech typech společností, nemovitostí a investicí do hotelnictví.

Identifikujeme a připravíme pro vás analýzu všech současných smluv, které mohou ovlivnit vaší transakci, prošetříme vlastnická práva, podíly a závazky. Odhalíme pro vás možné stávající, budoucí, ale i předešlé právní problémy, které na obchod mohou mít vliv. Dodáme vám výstup ve formě zprávy obsahující shrnutí klíčových zjištění, podpůrné analýzy a doporučení pro další postup.

Naše expertní právní analýza vás dokáže ochránit nejen před nebezpečným obchodem, ale pomůže vám orientovat se ve vztazích ve společnosti, mezi věřiteli, nebo společníky. Díky ní získáte podklad, jenž vám pomůže se rozumně rozhodnout a vyhodnotit rizikovost vaší zamýšlené investice.

Dále vám též nabízíme naší službu LawFin, v rámci níž poskytujeme pravidelné kvalitní právní a finanční služby sestavené na míru dle vašich potřeb.

Kontaktujte nás

Due Diligence

Komplexní právní prověrky společnosti

Analýza smluvní dokumentace

Prošetření rozhodnutí orgánů společnosti

Porovnání souladu s českým právním řádem

Analýza soudních a rozhodčích rozhodnutí

Kontrola dodržení GDPR

LawFin


Komplexní právní prověrky nemovitosti

Právní analýza stavu nemovitosti

Kontrola výpisů z pozemkových a hypotečních registrů vedených pro nemovitosti

Přezkum vlastnických titulů

Prověření případných věcných břemen

Přezkum dalších právních zatížení nemovitostí


Komplexní právní prověrky v hotelnictví

Analýza smluvní dokumentace, zejména operačních smluv

Analýza současných a budoucích rizik

GDPR

LawFin

Naši specialisté na Due diligence

Články k oboru právní due diligence

Obrázek - Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Naše advokátní kancelář se spojuje a nově vzniká Chrenek, Toman, Kotrba

Obrázek - Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Vybrané aspekty a počítání času v okamžitém zrušení pracovního poměru

Obrázek - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Hledáte spolehlivého advokáta, který vám bude oporou při vašem podnikání?

Věřte, že správná volba advokáta vám dokáže značně usnadnit cestu. Máme bohaté zkušenosti. Rádi vám budeme odborným partnerem po celou dobu vašeho podnikání.

Kontaktovat