Trestní právo

Od roku 2013 je naše advokátní kancelář každoročně ohodnocována jako velmi doporučovaná advokátní kancelář v oboru trestního práva v soutěži Právnická firma roku.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní odbornou právní pomoc ve všech fázích trestního řízení. Našim klientům poskytujeme zastupování v trestním řízení, připravujeme písemná podání orgánům činným v trestním řízení, nabízíme samozřejmě i účast při dílčích úkonech trestního řízení, například při výsleších.

Zastoupení v trestním řízení poskytujeme zejména v situacích vzniklých nebo souvisejících s podnikatelskou činností. Poskytujeme také zastoupení při uplatňování a vymáhání nároků klientů jakožto poškozených osob.

Právní pomoc v oblasti trestního práva poskytujeme fyzickým i právnickým osobám. Máme rozsáhlé zkušenosti i v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. Našim klientům nabízíme taktéž komplexní audity a analýzu rizik z hlediska tzv. criminal compliance, doporučení změn a pomoc s jejich realizací.

Kontaktovat

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestněprávní odpovědnost zastupitelů

Majetková a hospodářská trestněprávní problematika

Criminal compliance

Přípravné trestní řízení

Podvody

Praní špinavých peněz

Naši specialisté na Trestní právo

Tým naší advokátní kanceláře čítá hned několik uznávaných a v profesních žebříčcích pravidelně oceňovaných odborníků trestního práva. JUDr. Petr Toman je mimo jiné zakládajícím členem a členem Prezidia Unie obhájců České republiky, z.s. Spolu s JUDr. Jiřím Polanským je vyhledávaným autorem různých stanovisek v oboru trestního práva a v této oblasti vede i řadu přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. JUDr. Polanský, který je také členem Unie obhájců ČR, se mimo jiné významně podílel na projednání a schválení nového trestního zákoníku.

Kauza tzv. "poslaneckých trafik"

Naše advokátní kancelář poskytuje od roku 2013 právní služby a zastoupení v kauze týkající se údajné korupce v nejvyšších…

Opencard

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje od roku 2014 právní služby a zastoupení bývalému primátorovi Prahy Bohuslavu Svobodovi v…

Vězeňský areál - Vidnava

Od roku 2012 poskytujeme právní služby a zastoupení v kauze týkající se nákupu areálu pro Vězeňskou službu ČR ve…

Vladimír Hučín

Od roku 2006 poskytujeme právní služby a zastoupení v mediálně známé kauze, kdy byl bývalý agent tajné služby, přesvědčený…

Tomáš Kadlec

Tato kauza se týkala sporu partnera advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI JUDr. Stanislava Devátého s ředitelem Národního bezpečnostního…

Manažeři Komerční banky

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytovala roku 2005 právní služby a zastoupení při obhajobě manažerů Komerční banky, a.s.…

Tomáš Smrček

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytovala roku 2001 do roku 2004 právní služby a zastoupení v kauze týkající…

Roman Hrubant

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytovala roku 2002 právní služby a zastoupení v kauze související s tajnou službou.

Pan…

Články k oboru trestní právo

Obrázek - Pachové stopy k prokázání viny nestačí

Pachové stopy k prokázání viny nestačí

Hledáte zkušeného obhájce?

U nás takového najdete! Naše kancelář je každoročně ohodnocována jako velmi doporučovaná advokátní kancelář v oboru trestního práva.

Kontaktovat