Úpadkové právo, insolvence

Insolvenční řízení je dlouhý a složitý proces plný lhůt, jejichž nedodržení může mít fatální následky. Znalost a orientace v něm jsou klíčem k úspěchu. Díky dlouholetým zkušenostem zvládneme zhodnotit situaci a nabídnout nejvhodnější způsob řešení insolvence, bez ohledu na to, zda jste dlužník či věřitel. Věřitele nejčastěji zastupujeme v celém průběhu insolvenčního řízení, včetně podání věřitelského insolvenčního návrhu či přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Pokud jste naopak v pozici dlužníka, rádi vám pomůžeme vyjednat s věřiteli smírné řešení a insolvenčnímu řízení se ideálně zcela vyhnout. Poskytneme vám zastoupení i v řízeních o náhradu škody způsobenou podáním šikanózních insolvenčních návrhů. Naše služby nabízíme i třetím osobám, jejichž majetek je často neoprávněně zahrnut do majetkové podstaty. Umíme si zkrátka poradit s každým problémem, který může před i během insolvenčního řízení nastat.

Kontaktovat

Insolvenční návrh

Přihlášky do insolvenčního řízení

Zastoupení v incidenčních sporech

Zastoupení ve věřitelských orgánech

Hrozící úpadek společnosti

Oddlužení, reorganizace

Restrukturalizace pohledávek

Krizový právní management

Naši specialisté

Náš tým pro oblast úpadkového práva je velice vyhledávaným zejména pro svou hlubokou erudici a profesní zkušenosti v tomto právním odvětví. Věřitele i dlužníky jsme již zastupovali ve stovkách insolvenčních řízení všech typů. Partner naší advokátní kanceláře JUDr. Roman Polášek se mimo jiné významně podílel na přípravě nového insolvenčního zákona a zasadil se například o nelikvidační formy řešení úpadku – oddlužení či reorganizaci. Insolvenční zákon v roce 2006 následně úspěšně obhájil v Parlamentu České republiky a zákon vstoupil v platnost.

Přijďte se za námi poradit, rádi obhájíme i vaše podnikatelské zájmy.

Lesy ČR v. LESS & FOREST s.r.o.

Naše advokátní kancelář poskytuje od roku 2012 právní služby a zastoupení  společnosti Lesy České republiky, s.p. při vymáhání pohledávek…

STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s.

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby při likvidaci společnosti STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s., kde jediným akcionářem bylo Ministerstvo financí ČR.…

Články k oboru úpadkové právo, insolvence

Obrázek - Pohledávka zajištěná zadržovacím právem a její popření insolvenčním správcem

Pohledávka zajištěná zadržovacím právem a její popření insolvenčním správcem

Obrázek - Forma a náležitosti pokynu zajištěného věřitele v insolvenčním řízení

Forma a náležitosti pokynu zajištěného věřitele v insolvenčním řízení

Obrázek - Zánik naléhavého právního zájmu po podání žaloby na určení

Zánik naléhavého právního zájmu po podání žaloby na určení

Obrázek - Úvaha nad neústavností ustanovení 237 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.

Úvaha nad neústavností ustanovení 237 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.

Potřebujete právní pomoc týkající se insolvence?

Naši odborníci vám rádi poradí s jakýmkoliv problémem, který může před i během insolvenčního řízení nastat.

Kontaktovat