Vymáhání pohledávek a exekuce

Pravomocný rozsudek soudu k úspěšnému vymožení pohledávky často nestačí. V takových případech se na nás neváhejte obrátit. Sepisování exekučních návrhů a zastupování v exekučních řízeních je pro nás každodenní praxí, právě proto jsme v této oblasti jedni z nejlepších. Dlouhodobě spolupracujeme s ověřenými a efektivně fungujícími exekutorskými úřady, abychom našim klientům zajistili rychlé a účinné vymožení jejich pohledávek. Právní poradenství poskytujeme i v případech hrozící exekuce či neoprávněné exekuce a náhrady škody s tím spojené. Vyřešíme i nepříjemné situace jako neoprávněné zabavení majetku podáním vylučovací žaloby. Asistenci poskytujeme také při sepsání notářského zápisu s přímou vykonatelností.

Ať jste se již ocitli na straně dlužníka či věřitele, je nutné rychle jednat. Neváhejte svěřit vaši kauzu do rukou našeho zkušeného týmu. Vaše důvěra v nás se vám vyplatí.

Kontaktovat

Sepis exekučního návrhu

Zastupování v exekučním řízení

Zastupování v řízení o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí

Odklad provedení či zastavení exekuce

Komunikace s dlužníky, věřiteli, exekutory, notáři

Naši specialisté na Vymáhání pohledávek a exekuci

Náš specializovaný tým má bohaté zkušenosti jak s poradenstvím, tak se zastoupením v oblasti vymáhání pohledávek a exekucí. Jsou připraveni vám rychle a odborně poradit. Budou za vás bojovat po celou dobu exekučního řízení. Díky dlouhodobé spolupráci s ověřenými soudními exekutory vám pomohou efektivně a účinně vymoci vaše pohledávky.

Ministerstvo financí ČR

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby Ministerstvu financí ČR spočívající v poradenské činnosti a ve vypracování stanovisek a podkladů k vyjádřením a dalším podáním ve…

Český rozhlas - rozhlasové poplatky

Naše advokátní kancelář poskytuje od roku 2013 právní služby Českému rozhlasu při výběru poskytovatele služeb zajišťujícího správu a vymáhání…

Ministerstvo financí ČR - pohledávky Alde Securities

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby Ministerstvu financí ČR spočívající ve vypracování právního stanoviska, jehož obsahem bylo posouzení důvodnosti…

Lesy ČR v. CE Wood

Naše advokátní kancelář v letech 2009 – 2013 poskytovala právní služby a obhajobu zájmů státu ve sporu Lesů České…

Články k oboru vymáhání pohledávek a exekuce

Obrázek - Promlčení z pohledu věřitele

Promlčení z pohledu věřitele

Obrázek - K některým aspektům výjimky z arrestatoria při daňové exekuci

K některým aspektům výjimky z arrestatoria při daňové exekuci

Trápí vás dluhy?

Ať jste se již ocitli na straně dlužníka či věřitele, máme zkušenosti a rádi vám pomůžeme.

Kontaktovat